NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA ZVEŘEJNILA MŮJ KLUB 2022

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA ZVEŘEJNILA MŮJ KLUB 2022

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. Datum vyhlášení Výzvy: 01. 10. 2021 Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 21. 10. 2021 od 12:00 hod. Datum a čas ukončení...
VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU MŮJ KLUB 2021

VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021.  Účelem dotační výzvy MŮJ KLUB 2021 je podpora: sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a...
PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PODÁNÍ COVID-SPORT DO 30. 9. 2020

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PODÁNÍ COVID-SPORT DO 30. 9. 2020

Národní sportovní agentura dnes zveřejnila dodatek č.2 k Výzvě dotačního neinvestičního programu COVID-Sport, kterým prodlužuje možnost podávání žádostí do 30. září 2020 23:59 hod. Tím dochází k měsíčnímu prodloužení okna pro přihlašování do programu, které mělo...
NSA PŘIPRAVUJE DOTAČNÍ PROGRAM COVID SPORT 2

NSA PŘIPRAVUJE DOTAČNÍ PROGRAM COVID SPORT 2

čČUS předala NSA podněty k zacílení druhého dotačního programu, který NSA intenzivně připravuje. ČUS zmapovala v klubech a ve svých servisních centrech sportu reakci na vypsání dotačního programu COVID Sport. O zkušenosti projevila zájem NSA, která na setkání s...
VV ČUS SE SEŠEL NA ZÁVĚR ČTYŘLETÉHO OBDOBÍ

VV ČUS SE SEŠEL NA ZÁVĚR ČTYŘLETÉHO OBDOBÍ

Poslední zasedání Výkonného výboru České unie sportu před 38. valnou hromadou se uskutečnilo 23. června v Praze. V rámci bilancování uplynulého čtyřletého cyklu jeho členové ocenili velice aktivní roli ČUS především při vzniku Národní sportovní agentury, stejně jako...